نحوه ثبت نام و شرکت در برنامه اعجوبه ها

محبوب‌ ترینها 

 برنامه اعجوبه ها / منتشره در 3 سال قبل توسط مدیر سایت

شرایط شرکت در برنامه اعجوبه ها

مهران غفوریان : اعجوبه های عزیز در صورت امکان یک یا دو فیلم به حالت افقی تهیه و از طریق اینستاگرام برای ما ارسال کنید .

 

(اعجوبه ها – اوجوبه ها – اجوبه ها)

واتساپ

از مدیر سایت

تست درباره من

>