قالیشویی نوین

 قالیشویی / منتشره در 9 ماه قبل توسط مدیر سایت

  • فرش ماشینی(متری) : 7,000 تومان
  • فرش دستباف(متری) : 17,000 تومان
  • زمان تحویل : 3 روز
واتساپ
آگهی و اخبار مرتبط

منتشره در 9 ماه قبل

قالیشویی و مبل شویی ترنج چالوس و نوشهر تحویل فوری...

قالیشویی و مبل شویی ترنج چالوس و نوشهر تحویل فوری    
ادامه مطلب chatارتباط واتساپ

بیشتر

منتشره در 9 ماه قبل

فرش ماشینی(متری): 7,000 تومان

فرش دستباف(متری): 15,000 تومان

هزینه حمل: 12,000 تومان

زمان تحویل: 2 روز

بیشتر

منتشره در 1 سال قبل

فرش ماشینی(متری): 5,700 تومان

فرش دستباف(متری): 12,000 تومان

هزینه حمل: 20,000 تومان

زمان تحویل: 3 روز

بیشتر

منتشره در 1 سال قبل

فرش ماشینی(متری): 6,000 تومان

فرش دستباف(متری): 12,000 تومان

هزینه حمل: 20,000 تومان

زمان تحویل: 3 روز

بیشتر

منتشره در 1 سال قبل

فرش ماشینی(متری): 9,000 تومان

فرش دستباف(متری): 24,000 تومان

هزینه حمل: 20,000 تومان

زمان تحویل: 3 روز

بیشتر

منتشره در 1 سال قبل

فرش ماشینی(متری): 4,000 تومان

فرش دستباف(متری): 7,000 تومان

هزینه حمل: 20,000 تومان

زمان تحویل: 2 روز

بیشتر

از مدیر سایت

تست درباره من

>