درخواست ثبت اطلاعات سلامت

منتشره در 2 سال قبل توسط اخبار 2030

سخنگوی وزارت بهداشت می گوید تا صبح امروز بیش از ۳۰ میلیون نفر برای بررسی وضعیت سلامت شان درباره کرونا اطلاعات پزشکی شان را در سامانه salamat.gov.ir ثبت کرده اند.
دکتر جهانپور از بقیه مردم هم خواست با مراجعه به این سامانه یا پاسخگویی به تماس های تلفنی ۴۰۳۰ که با منازل مردم تماس م یگیرند با مراقبان سلامت مردم همکاری کنند تا اگر کسی علائم بیماری راداشت خدمات درمانی دریافت کند.

منبع اخبار بیست و سی 2 فروردین

جزئیات تماس

واتساپ
>