افزایش تولید مواد ضدغفونی

منتشره در 2 سال قبل توسط اخبار 2030

رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفته است کمبود ها تا حد زیادی برطرف شده است .به گفته ایشان ظرفیت تولید الکل و مواد اولیه محصولات ضد عفونی در کشور از ۱۷۰ هزار لیتر به ۴۰۰ هزار لیتر در روز افزایش یافته و مجوز تولید این محصولات ظرف مدت کمتر از یک روز صادر می شود.
استاندار تهران هم از کاهش تعداد مبتلایان به کرونا در تهران خبر داد و گفت در استان تهران ۳۶۷۰ تخت بیمارستانی به بیماران مبتلا تعلق می دهند و ۷۲۰ نفر هم در بخش مراقب تهای ویژه بستری هستند.

منبع اخبار بیست و سی 2 فروردین

جزئیات تماس

واتساپ
>